›››  Dane o gatunku
Wideria (Wideria) nodosa (O. Pickard-Cambridge, 1873)
Występowanie w krainach faunist. wg KFP [bez aktualizacji]
map - KFP regions