Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pirata hygrophilus Thorell, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejski. Żyje w bardzo wilgotnych biotopach ‒ na torfowiskach i źródliskach oraz podmokłych łąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1877, Bösenberg 1903, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Demel 1924); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966a); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Dahl 1908); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Dahl 1908, Harnisch 1925, Dahl, Dahl 1927, Pilawski 1965); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937)