Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tarentula accentuata (Latreille, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejski, podawany także z Anatolii i Tunezji. Żyje w ciepłych suchych, dobrze nasłonecznionych biotopach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1877, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (Prószyński 1961c); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Wajgiel 1868, Wajgiel 1874, Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Fickert 1876, Lebert 1875, Zacharias 1890, Pilawski 1962); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937)