Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tarentula schmidti (Hahn, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany z nielicznych stanowisk od wschodnich Niemiec po Chiny. Żyje w suchych, silnie nasłonecznionych miejscach, wśród mchu, trawy i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Nadnotecka (Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Thorell 1875b, Prószyński 1962); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (W. Kulczyński*); Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice ad Pińczów (Prószyński 1962); Góry Świętokrzyskie: Chęciny (W. Staręga*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (W. Kulczyński*); Beskid Wschodni: Przemyśl (W. Kulczyński*)