Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tarentula striatipes (C.L. Koch, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z Francji, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Austrii, Jugosławii, Czechosłowacji i południowo-zachodniej części ZSRR. Jedyne pewne polskie stanowisko to Kamienna Góra, dane Petrusewicza polegają na jakiejś omyłce ‒ ani w żadnej z prac Kulczyńskiego, ani w kartotece jego zbioru gatunek ten nie jest podawany z Polski. Dane Pilawskiego wymagają potwierdzenia, gdyż wykazał on omawiany gatunek na podstawie jednego młodego okazu.
Żyje na piaszczystych polach i łąkach, wśród trawy i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wzgórza Trzebnickie: Piotrkowiczki (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie: Kamienna Góra (Dahl 1935)