Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy, Azji zachodniej i Środkowej. Żyje w dość wilgotnej ściółce lasów i zarośli rożnego typu oraz w napływach rzek i jezior.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1877, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Dahl 1901a, Petrusewicz 1937, Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Schenkel-Haas 1928); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a, Breymeyer 1967, Pętal, Breymeyer 1969); Podlasie (Kajak 1960); Dolny Śląsk (Jeschke 1938); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Wschodnie (Pax 1936); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Fickert 1876, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1876); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937)