Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trochosa spinipalpis (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z pojedynczych stanowisk w większości krajów europejskich. Żyje na wilgotnych łąkach w pobliżu wód i na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a, Breymeyer 1966b); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Dahl 1908, Pilawski 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Juszczyk 1950, W. Kulczyński*); Nizina Sandomierska (Juszczyk 1950); Sudety Zachodnie (Dahl 1908, Pilawski 1963); Beskid Zachodni (Juszczyk 1950); Beskid Wschodni (Pilawski 1963); Bieszczady (W. Staręga*); «Polska» (Kulczyński 1898)