Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trochosa spinipalpis (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z pojedynczych stanowisk w większości krajów europejskich. Żyje na wilgotnych łąkach w pobliżu wód i na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 33, 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Stępczak 1962
KFP 33, 16 Nizina Mazowiecka Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a, Breymeyer 1966b
KFP 33, 16 Podlasie Kajak 1960
KFP 33, 16 Puszcza Białowieska Karpiński 1956
KFP 33, 16 Dolny Śląsk Dahl 1908, Pilawski 1963
KFP 33, 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Juszczyk 1950, W. Kulczyński*
KFP 33, 16 Nizina Sandomierska Juszczyk 1950
KFP 33, 16 Sudety Zachodnie Dahl 1908, Pilawski 1963
KFP 33, 16 Beskid Zachodni Juszczyk 1950
KFP 33, 16 Beskid Wschodni Pilawski 1963
KFP 33, 16 Bieszczady W. Staręga*
KFP 33, 16 «Polska» Kulczyński 1898