Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z prawie całej Europy, Kaukazu i Azji Środkowej. Żyje w suchych, słonecznych, piaszczystych i porośniętych trawą miejscach, np. na wydmach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Dahl 1908); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Prószyński 1962, Stępczak 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Tatry (W. Kulczyński*); «Śląsk» (Bösenberg 1903); «Galicja» (Kulczyński 1882b)