Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od Francji po Ałtaj i Jakucję. Żyje w suchych, słonecznych biotopach, np. w lasach i młodnikach sosnowych na gałęziach drzew i roślinach runa.
Zgodnie z wyjaśnieniem Bonneta (1958) rzeczywistymi autorami omawianego gatunku są Martini i Goeze (1778), a nie Panzer (1804) jak to powszechnie przyjmowano.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1877, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Ohlert 1867); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Prószyński 1962); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Gałecka 1966, Łuczak 1966); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Grube 1871); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Wyżyna Małopolska (Burzyński 1965); Wyżyna Lubelska (W. Staręga*); Roztocze (Wajgiel 1868, Wajgiel 1874); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b)