Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny. Żyje na łąkach z wysoką trawą i ziołami, na skrajach lasów i zarośli, w młodnikach sosnowych i w podobnych, nie zacienionych biotopach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1866, Bösenberg 1901, Wiehle 1931, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Bösenberg 1901, Wiehle 1931, Dziabaszewski 1959b); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Wiehle 1931, Czajka 1966b, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Wyżyna Małopolska (J. Prószyński, W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Seidel 1849, Fickert 1874b, Fickert 1876, Lebert 1875, Wiehle 1931, Pilawski 1962); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Beskid Wschodni (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Kulczyński, W. Staręga*); Tatry (Nowicki 1867, Nowicki 1870, Wajgiel 1867, Wajgiel 1874, Koch 1870, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1875c)