Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny, podawany tez z Indii i różnych części Afryki. Żyje w suchych, nasłonecznionych biotopach, np. na ugorach i w młodnikach sosnowych, wyłącznie na nizinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1866, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1936, Hesse 1939, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1959b, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Prószyński 1961c, Łuczak 1963, Gałecka 1966); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Fickert 1874b, Fickert 1876); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1874b, Fickert 1876, Pilawski 1967); Górny Śląsk (Fickert 1874b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937, Łuczak 1954); Wyżyna Małopolska (Burzyński 1965); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); «Śląsk» (Fickert 1875c)