Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Araneus angulatus Clerck, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek holarktyczny. Żyje na nizinach i w niższych partiach gór na skrajach lasów iglastych i mieszanych, rozpinając sieci wśród gałęzi drzew wysoko nad ziemią.
Dane Seidela (1849) odnoszą się raczej do omawianego gatunku, a nie, wbrew użytej przez niego nazwie, do sródziemnomorskiego Araneus circe (Savigny et Audouin, 1825) (synonim Epeira Schreibersii Hahn, 1834).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1866, Petrusewicz 1937, Łuczak 1954, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Dahl 1901a, Hesse 1936, Hesse 1937, Hesse 1939, Petrusewicz 1937, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1959b, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Prószyński 1961c); Podlasie (W. Staręga*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Seidel 1849, Lebert 1875, Fickert 1876, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Wyżyna Małopolska (W. Kulczyński, J. Prószyński, W. Staręga*); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Jachno 1872, Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Lebert 1875); Sudety Wschodnie (Fickert 1876); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876); Beskid Wschodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Chyzer, Kulczyński 1891); «Śląsk» (Fickert 1874b, Fickert 1875c); «Galicja» (Kulczyński 1882b)