Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Araneus quadratus Clerck, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z Grenlandii, całej Europy oraz Azji Środkowej. We wschodniej Palearktyce zastępuje go pokrewny Araneus pinguis (Karsch, 1879) (Yaginuma 1969). Zamieszkuje łąki, pola, ugory, niezależnie od ich wilgotności; często spotykany także w młodnikach sosnowych oraz na skrajach lasów i polanach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.