Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dictyna pusilla Thorell, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny, nieznany jednak z północnej Afryki. Żyje w miejscach suchych i nasłonecznionych na roślinach zielnych oraz na młodych sosenkach i świerkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1869, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Nizina Mazowiecka (P. T. Lehtinen*); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Wyżyna Małopolska (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Dahl 1902, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Nowicki 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1891, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Wiehle 1953)