Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atea triguttata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny. Żyje na drzewach liściastych, najczęściej na dębach.
Rozmieszczenie w Polsce wymaga dokładniejszych badań, gdyż omawiany gatunek przez długi czas mylono z pokrewnym Atea sturmi (Hahn).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: wyspa Wolin (Dziabaszewski 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Dziabaszewski 1959b, Dziabaszewscy 1963), ad Poznań (Dziabaszewski 1959b, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka: Puszcza Kampinoska (Łuczak 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zloty Potok (Taczanowski 1867); Beskid Zachodni: Wieliczka (W. Kulczyński*); Beskid Wschodni: Przemyśl (W. Kulczyński*); «Śląsk» (Bösenberg 1901); «Galicja» (Kulczyński 1882b)