Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cercidia prominens (Westring, 1851)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy, Bliskiego Wschodu, Syberii po Kamczatkę i Stanów Zjednoczonych. Żyje w różnych biotopach wśród traw, mchów i innych niskich roślin, budując sieć tuż nad ziemią.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1866, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1959b, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Łuczak 1960, Łuczak 1963, Prószyński 1961c, Breymeyer 1966a); Podlasie (Kajak 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Fickert 1874a, Fickert 1874b, Fickert 1876, Lebert 1875, Bednarz, Czajka 1966b, Czajka 1966c); Górny Śląsk (Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); «Galicja» (Kulczyński 1882b)