Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Palearktyki, podawany też z Indii, Nikobarów i Mikronezji, co wymaga sprawdzenia. Dość pospolity w młodnikach sosnowych, wśród krzewów i na łąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1866, Bösenberg 1901, Enderlein 1908, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Dahl 1901a, Hesse 1937, Hesse 1939, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Bösenberg 1901, Dziabaszewski 1959b, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963, Wąsowska 1966); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Łuczak 1960, Łuczak 1963, Prószyński 1961c); Podlasie (Kajak 1960); Górny Śląsk (Fickert 1874b, Fickert 1876); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (J. Prószyński*); Wyżyna Małopolska (J. Prószyński, W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Kulczyński 1882b, Baran 1933, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1874b, Fickert 1875c, Bösenberg 1901)