Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek zapewne borealno-górski, znany z Wysp Brytyjskich, Finlandii, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Czechosłowacji i europejskiej części ZSRR. Żyje we mchu, w lasach i na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: dorzecze Biebrzy (Kajak 1960); Wzgórza Trzebnickie: Lasy Obornickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czerna (W. Kulczyński*), Paczołtowice (W. Kulczyński*), Tenczynek ad Krzeszowice (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie: Góry Bystrzyckie (Pilawski 1965), Karkonosze (Dahl 1902, Pilawski 1962, Pilawski 1965); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Pax 1937a); Tatry (Chyzer, Kulczyński 1894)