Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek karpacki, znany od Beskidu Śląskiego po rumuńskie Karpaty. Żyje w strefie regli, kosodrzewiny i hal, wśród ziół i kamieni nad potokami i na źródliskach, w pasmie wysokości od 600 do 1900 m n.p.m.
Budowa aparatu kopulacyjnego zbliża omawiany gatunek bardziej do rodzaju Kaestneria Wiehle niż do Bathyphantes Menge, tu też go więc zaliczamy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937), Barania Góra (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1894, Petrusewicz 1937)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Babia Góra – locus typicus! (restr. nov.)