Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepthyphantes mansuetus (Thorell, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany poza Polską z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Węgier, Jugosławii i Bułgarii. Żyje we mchu i ściółce lasów iglastych, głównie sosnowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonka ad Poznań (Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Dolny Śląsk: Masyw Ślęży (Czajka 1966b, Czajka 1966c), Świdnica (Jeschke 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czerna (W. Kulczyński*), Tenczynek ad Krzeszowice (W. Kulczyński*), Kraków (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Dahl 1902, Pilawski 1962); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Pax 1937a); Beskid Zachodni: Bieńkowice ad Myślenice (W. Kulczyński*)