Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejski. Żyje w ściółce lasów liściastych, głównie bukowych. Czasem znajdowany także na torfowiskach wysokich i w mrowiskach. Dane o występowaniu tego gatunku nie zawsze są pewne, szczególnie u starszych autorów, gdyż był on często mylony z Lepthyphantes tenuis (Bl.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Czajka 1966c, Czajka 1967a); Górny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Wyżyna Lubelska (W. Staręga*); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Fickert 1876, Dahl 1902, Schenkel 1929, Pilawski 1962, Pilawski 1965, Pilawski 1966); Sudety Wschodnie (Pax 1937a); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1894, Petrusewicz 1937)