Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meioneta (Aprolagus) saxatilis (Blackwall, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany poza Polską z Wysp Brytyjskich, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Czechosłowacji. Żyje w różnych środowiskach wśród roślin zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Pilawski 1963); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Pilawski 1967); Wyżyna Małopolska: Caców ad Jędrzejów (W. Staręga*); Beskid Zachodni: Krzyszkowice ad Wieliczka (W. Kulczyński*)