Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meioneta (Meioneta) rurestris (C.L. Koch, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Pospolity gatunek, znany z całej Palearktyki. Zamieszkuje łąki, pola, ogrody, skraje lasów itp., od poziomu morza do 2400 m n.p.m. w Tatrach.
Niektórzy autorzy, np. BÖSenberg (1901), Wiehle (1956), uważali Micryphantes rurestris C. L. Koch, 1836, i Micryphantes fuscipalpis C. L. Koch, 1836, za odrębne gatunki. Jeśli chodzi o Polskę, przyjmujemy, że występuje tu tylko jeden z nich (0 ile są to rzeczywiście «dobre» gatunki, co wydaje się bardzo wątpliwe!) – Meioneta rurestris (C. L. K.). Założenie nasze potwierdzają dane Leberta (1875) – «rurestris» jest identyczny z «juscipalpis», BÖSenberga (1901) – «fuscipalpis» jest synonimem «tenuipalpus» oraz stanowisko Kulczyńskiego, który, mimo iż w pracach używał nazwy «fuscipalpis», zmienił ją później w kartotece zbioru na «rurestris».
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk Wisłoujście (Menge 1869, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937), (Łuczak 1954); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Gałecka 1966); Podlasie (Kajak 1959a, Kajak 1960); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Wyżyna Małopolska (W. Staręga*); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Dahl 1902, Schenkel 1929, Dahl 1935, Pilawski 1962, Pilawski 1965, Pilawski 1966); Sudety Wschodnie (Pax 1937a); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Książkówna 1936, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1876, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Wisłoujście – locus typicus! dla Micryphantes tenuipalpus MENGE, 1869