Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Microneta viaria (Blackwall, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Pospolity gatunek holarktyczny. Zamieszkuje ściółkę lasów liściastych i mieszanych o umiarkowanej wilgotności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1869, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Nizina Mazowiecka (W. Staręga*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Bösenberg 1901, Czajka 1966c, Czajka 1967a); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Wyżyna Lubelska (W. Staręga*); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Schenkel 1929, Pilawski 1965, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Książkówna 1936); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); «Galicja» (Kulczyński 1882b)