Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neriene emphana (Walckenaer, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od Europy środkowej po Japonię. Żyje na dolnych gałęziach drzew w lasach, głównie świerkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1866, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Prószyński 1961b); Nizina Sandomierska (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Fickert 1876, Schenkel 1929, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Pieniny (W. Kulczyński*)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Linyphia scalarifera MENGE, 1866