Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neriene radiata (Walckenaer, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Pospolity gatunek holarktyczny. Żyje w lasach iglastych na nizinach i w niższych położeniach górskich. Sieć buduje między roślinami runa lub niższymi gałęziami drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Dahl 1901a); Pojezierze Mazurskie (Mikulska 1955); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937, Łuczak 1959); Roztocze (Wajgiel 1868, Wajgiel 1874); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874); Sudety Zachodnie (Seidel 1849, Fickert 1875b, Fickert 1876, Lebert 1875, Schenkel 1929, Pilawski 1962, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Fickert 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Nowicki 1874, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Staręga*); Pieniny (W. Kulczyński*); Tatry (W. Kulczyński*)