Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Poeciloneta globosa (Wider, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, częściej spotykany na wyżynach i w górach – u nas w Tatrach na wysokosei 900-2170, w Karkonoszach 1340 m i w Bieszczadach 1330 m n.p.m. Żyje w lasach świerkowych na dolnych gałęziach drzew i w ściółce, a także na łąkach górskich pod kamieniami i wśród trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Masyw Ślęży (Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Pilawski 1967); Górny Śląsk: Lubliniec (Pilawski 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czerna ad Krzeszowice (W. Kulczynski*); Sudety Zachodnie: Góry Stołowe (Pilawski 1966), Karkonosze (Pilawski 1962); Beskid Zachodni: ad Myślenice (W. Kulczyński*); Bieszczady: Krzemień (W. Staręga*); Tatry: liczne stanowiska (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1894, Petrusewicz 1937)