Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pelecopsis bicapitata (Miller, 1938)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Nasza opinia o identyczności Pelecopsis pilawskii Czajka i Kratochviliella bicapitata Miller zgodna jest całkowicie ze zdaniem autorów obu gatunków nominalnych. Nazwę rodzajową Kratochviliella Miller, 1938 należy jednak uznać za młodszy synonim nazwy Pelecopsis Simon, 1864, gdyż brak jest wyraźnych cech pozwalających na wyróżnienie omawianego gatunku w odrębny rodzaj.
Gatunek znany dotychczas tylko z Czech i Masywu Ślęży. Żyje w ściółce lasów bukowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Masyw Ślęży Góra Kościuszki (Czajka 1968)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Góra Kościuszki w Masywie Ślęży – locus typicus! dla Petecopsis pilawskii CZAJKA, 1968