Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichopterna thorelli (Westring, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Rzadki gatunek, znany poza Polską z Wysp Brytyjskich, Francji, Włoch, Austrii, Niemiec, Danii i Szwecji. Żyje w olsach, na torfowiskach i podobnych miejscach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 33, 16 Nizina Mazowiecka Warszawa Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Podlasie dorzecze Biebrzy Kajak 1960
KFP 33, 16 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Nowicki 1874, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Nizina Sandomierska Rzeszów Baran 1933, Petrusewicz 1937