Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elaphopus flagellifer (Menge, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek wątpliwy, od chwili opisania ponownie nie znaleziony. Rodzaj Elaphopus Menge obejmuje tylko omawiany gatunek i jest prawdopodobnie blisko spokrewniony z rodzajem Saloca Sim.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: ad Gdańsk (Menge 1869)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Gdańska (?) – terra typica!; bez podania miejscowości