Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enidia bituberculata (Wider, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek zapewne holarktyczny, znany z całej Europy, Syberii po Kamczatkę i Ameryki północnej. Żyje na krzewach i ziołach na brzegach wód i w podmokłych lasach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1869, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krotoszyn (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka: Warszawa (W. Staręga*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (W. Kulczyński*); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Baran 1933, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1876, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Dicyphus tumidus MENGE, 1869