Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany poza Polską z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Czechosłowacji i Szwecji. Żyje na gałęziach drzew i krzewów iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Pilawski 1963, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Rabsztyn ad Olkusz (W. Staręga*); Sudety Zachodnie: Góry Bystrzyckie (Pilawski 1963), Karkonosze (Pilawski 1963), Kotlina Jeleniogórska (Pilawski 1963), Góry Stołowe (Pilawski 1966); Tatry (W. Kulczyński*)