Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gonatium isabellinum (C.L. Koch, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy. Żyje w runie i ściółce w lasach oraz w zaroślach na ich skrajach.
Właściwa nazwa omawianego gatunku budziła wiele wątpliwości, gdyż zarówno Micryphantes isabellinus C. L. K. jak i Neriene rubella Bl. zostały opisane w tym samym roku (1841), przy czym brak było danych wskazujących na pierwszeństwo jednej z tych nazw. Sprawę rozstrzygnął Thorell (1871), przyznając priorytet nazwie «isabellina» i zgodnie z art. 24a Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej opinia jego winna być ostateczna i niepodlegająca dyskusji. Uszła ona jednak uwagi autorów obu wielkich katalogów światowych – Roewera (1942‒1955) i Bonneta (1945‒1961) i stąd zupełnie niepotrzebne zamieszanie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1868, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Czajka 1967a); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Nizina Sandomierska (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie (Lebert 1875, Dahl 1902, Harnisch 1925, Pilawski 1962, Pilawski 1965, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Bieszczady (Staręga 1966); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1894, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Fickert 1876, Petrusewicz 1937)