Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Minyrioloides trifrons trifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Podgatunek zachodnioeuropejski (atlantycki), znany z Wysp Brytyjskich, Francji, Belgii, Holandii, północnych Niemiec, Danii, Norwegii i Szwecji. Drugi podgatunek, Minyrioloides trifrons affinis Schenkel, 1930, żyje na Kamczatce. Zamieszkuje dość wilgotne zarośla.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: dorzecze Biebrzy (Kajak 1960)