Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichoncus hackmani Millidge, 1955
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek dotychczas z Polski nie notowany, znany z Francji, Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji, Niemiec, Szwecji i Finlandii (Millidge 1955, Wiehle 1960a). Żyje wśród trawy i ziół, w suchych i słonecznych biotopach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Caców ad Jędrzejów (W. Staręga*)