Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Wideria (Orthocara) psilocephala (Menge, 1868)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z Europy (bez części południowej). Żyje we mchu i sciółce lasów iglastych i mieszanych.
Już BÖSenberg (1901) stwierdził identyczność «Cornicularia fugax Camb.» z Lophomma psilocephalum Menge, 1868 – uszło to jednak uwagi następnych badaczy, którzy nadal pod nazwami tymi chcieli widzieć dwa gatunki. Wiehle (1960a) powołuje się na BÖSenberga, ale nie wspomina o Mengem, mimo iż przy omawianiu innych gatunk6w chętnie i często to robi. Ponieważ nazwa «psilocephalum Menge» nie jest nomen oblitum, uważamy za celowe użycie jej, jako starszej, dla określenia omawianego gatunku i uznanie Neriene fugax O. P.-Cambridge, 1871, za jej młodszy synonim.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1868, Bösenberg 1901, Petrusewicz 1937); Dolny Śląsk: Masyw Ślęży (Czajka 1966b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czerna ad Krzeszowice (W. Kulczyński*), Łobodno ad Kłobuck (Łuczak 1953); Sudety Zachodnie: Jakubowice ad Kudowa (Pilawski 1966)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus!