Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek karpacki, znany poza Polską z Czechosłowacji i Rumunii. Żyje w lasach świerkowych i wśród kosodrzewiny w pasmie wysokości 1000-1500 m n.p.m. Stanowisko w okolicach Krotoszyna wymaga sprawdzenia – chodzi tu raczej o inny gatunek, być może Oedothorax apicatus (Bl.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 33, 16 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Krotoszyn Miedziński 1934, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Tatry Dol. Kościeliska Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Tatry Dol. Małej Łąki Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Tatry Miętusia Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Tatry Strążyska Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937
KFP 33, 16 Tatry Boczań Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937

Uwagi:
Tatry: Dolina Kościeliska – locus typicus! (restr. nov.)