Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tapinocyba affinis De Lessert, 1907
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Rzadki gatunek górski, znany z Wogezów, Alp, Turyngii, Lasu Czeskiego, Moraw i Karpat rumuńskich. Żyje w ściółce lasów świerkowych i mieszanych, na ogół na wysokościach powyżej 800 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Wiehle 1960a, Pilawski 1965); Sudety Zachodnie: Kudowa Zdrój (Pilawski 1966)