Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crustulina guttata (Wider, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek prawdopodobnie holarktyczny, chociaż dotychczas nie wykazany z Azji. Żyje w runie, mchu i ściółce widnych, suchych lasów na nizinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk Westerplatte (Menge 1868, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1961, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Łuczak 1960); Podlasie (Kajak 1960); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Fickert 1876, Bednarz, Czajka 1966b, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876, Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Westerplatte – locus typicus! dla Ceratina globosa MENGE, 1868