Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enoplognatha caricis (Fickert, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek o niedostatecznie zbadanym rozmieszczeniu: pewne stanowiska znane poza Polską tylko z Francji. Być może – chociaż nie jest to pewne – starszą nazwą dla omawianego gatunku jest Theridion marmoratum Hentz, 1850; zasięg obejmowałby wówczas cale Stany Zjednoczone i południową Kanadę (Levi 1957).
Według Wiehlego (1937) gatunek ten żyje w okolicach bagnistych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Fickert 1876, Wiehle 1937)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Wrocław – locus typicus!