Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Pospolity gatunek, znany z całej Europy, północnej Afryki, Syberii po Kamczatkę, Kanady, Stanów Zjednoczonych i północnej części Ameryki Południowej. Najczęściej spotykany w środowiskach związanych z gospodarką człowieka w mieszkaniach, piwnicach, szopach itp. oraz na zewnętrznych ścianach zabudowań. W środowiskach naturalnych żyje pod korą drzew lub w szczelinach skał.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1869, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Lebert 1875, Miedziński 1934, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1961, Dziabaszewski 1967, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937); Podlasie (W. Staręga*); Puszcza Białowieska (W. Staręga*); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Gerhardt 1923, Gerhardt 1924a, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Wyżyna Małopolska (W. Staręga*); Wyżyna Lubelska (W. Staręga*); Roztocze (W. Staręga*); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Fickert 1876, Lebert 1875, Schenkel 1929, Wiehle 1937, Pilawski 1962, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Nowicki 1870, Nowicki 1874, Jachno 1872, Wajgiel 1874, Fickert 1876, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Nowicki 1867, Nowicki 1870, Koch 1870, Wajgiel 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Seidel 1849, Fickert 1876, Petrusewicz 1937)