Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coelotes atropos (Walckenaer, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Zagadnienie nomenklatury gatunków Coeloles atropos (Wlk.) i Coelotes terrestris (Wid.) jest tak zawikłane, że bez rewizji materiałów dowodowych do prac wszystkich wcześniejszych autorów definitywne rozstrzygniecie problemu jest niemożliwe. Według CHRYSANThUSA (1965) gatunek podany przez nas jako Coelotes atropos (Wlk.) powinien nosić nazwę Coelotes saxatilis (Blackwall, 1833), a nasz Coelotes terrestris (Wid.) powinien nazywać się Coelotes atropos (WllC.) (nazwy «atropos» i «terrestris» są synonimami subiektywnymi). Ponieważ jednak nie ma możliwości ustalenia, z jakim rzeczywiście gatunkiem miał do czynienia każdy z cytowanych autorów, a część oznaczeń jest z pewnością poprawna, musimy «wierzyć na słowo» i pozostawić sprawę nazewnictwa otwartą.
Gatunek europejski. Żyje w lasach, najczęściej pod kamieniami, rzadziej w sciółce i pod korą pniaków. Częstszy w górach i na pogórzach: Kulczyński (1881) łowił go w pasmie wysokości 300‒1800 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Jeschke 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (W. Kulczyński*); Nizina Sandomierska (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Fickert 1876, Lebert 1875, Zacharias 1890, Dahl 1931, Dahl 1935, Pilawski 1962); Sudety Wschodnie (Fickert 1876, Dahl 1931); Beskid Zachodni (Fickert 1875b, Fickert 1876, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Pieniny (W. Kulczyński*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Chyzer, Kulczyński 1897, Petrusewicz 1937, Łomnicki 1963); «Śląsk» (Petrusewicz 1937)