Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Theridion impressum L. Koch, 1881
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z Europy, Syberii, Alaski i Kanady. Bardzo często spotykany na młodych sosenkach w uprawach – jeden z czystszych pająków w tym środowisku. Podana przez Wiehlego (1937) charakterystyka biologiczna odnosi się raczej do Theridion sisyphium (Cl.), a charakterystyka tamtego – do omawianego gatunku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1868, Petrusewicz 1937); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1936, Hesse 1937, Hesse 1939, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Mikulska 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1961, Prószyński 1962, Dziabaszewscy 1963); Nizina Mazowiecka (Łuczak 1960, Gałecka 1966); Podlasie (Kajak 1960); Dolny Śląsk (Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (W. Kulczyński, J. Prószyński*); Wyżyna Małopolska (J. Prószyński, W. Staręga*); Nizina Sandomierska (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie (Schenkel 1929, Pilawski 1962, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Kulczyński, W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Polska» (Kapuściński 1948)