Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany z całej Europy, Kaukazu, Japonii i zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Żyje na skrajach lasów na gałęziach sosen i świerków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1868, Petrusewicz 1937, Dziabaszewski 1965); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1936, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dziabaszewski 1961, Dziabaszewscy 1963, Wiśniewski 1965a, Wiśniewski 1965b); Nizina Mazowiecka (Łuczak 1960, Łuczak 1963); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Lebert 1875, Czajka 1966c); Wzgórza Trzebnickie (Pilawski 1967); Górny Śląsk (Lebert 1875); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Kulczyński 1881, Petrusewicz 1937, Łuczak 1953, Łuczak 1959); Wyżyna Małopolska (W. Staręga*); Roztocze (Wajgiel 1868, Wajgiel 1874); Nizina Sandomierska (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Wajgiel 1874, Kulczyński 1876, Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie (Fickert 1875b, Lebert 1875, Pilawski 1962, Pilawski 1966); Beskid Zachodni (Koch 1870, Nowicki 1870, Nowicki 1874, Wajgiel 1874, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); Beskid Wschodni (Koch 1870, Nowicki 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Tatry (Nowicki 1868, Wajgiel 1868, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Seidel 1849, Fickert 1876, Petrusewicz 1937)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk – locus typicus! dla Steatoda punctulata MENGE, 1868