Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek palearktyczny, jeden z częściej spotykanych przedstawicieli rodziny Gnaphosidae. Żyje w suchych biotopach pod kamieniami. Z różnych części Europy opisano kilka «odmian» o niepewnej wartości systematycznej – chodzi tu jednak raczej o szeroki zakres zmienności indywidualnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1874, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Breymeyer 1966a, Breymeyer 1966b); Dolny Śląsk (Seidel 1848b, Jeschke 1938); Wzgórza Trzebnickie (Fickert 1876); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Taczanowski 1867, Kulczyński 1872, Kulczyński 1876, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); Wyżyna Małopolska (Taczanowski 1867); Góry Świętokrzyskie (Sanocka-Wołoszyn 1964); Nizina Sandomierska (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie (Schenkel 1929, Dahl 1935, Reimoser 1937, Pilawski 1963); Beskid Zachodni (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937, Mikulska 1950); Kotlina Nowotarska (Kulczyński 1881, Petrusewicz 1937); Pieniny (W. Kulczyński*); Tatry (Nowicki 1868, Nowicki 1870, Wajgiel 1868, Wajgiel 1874, Koch 1870, Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b)