Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Zelotes (Heterozelotes) longipes (L. Koch, 1866)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejski o niezbyt dokładnie znanym rozmieszczeniu. Żyje w suchych lasach w mchu i pod kamieniami.
Zelotes (Heterozelotes) longipes (L. K.), Zelotes (Heterozelotes) aeneus (Sim.) i Zelotes (Heterozelotes) serotinus (L. K.) [synonim erebeus (Thor.)] były przez wielu autorów mylone z racji swego podobieństwa. Mimo wyjaśnienia w głównych zarysach ich synonimiki przez Millera (1967), musimy pozostawić weryfikację danych niektórych autorów cytujących te gatunki z Polski do czasu rewizji przynajmniej części materiałów dowodowych, gdyż na drodze dedukcji nie wszystko dało się wyjaśnić.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Menge 1872, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Hesse 1936, Engel 1938); Dolny Śląsk: Świdnica (Jeschke 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie: Grzędy ad Kamienna Góra (Dahl 1935); Beskid Zachodni: Skawina (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); «Galicja» (Kulczyński 1882b)