Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Micaria silesiaca L. Koch, 1875
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek znany poza Polską ze Szwajcarii, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Turcji europejskiej. Identyczność swojej Micaria hospes z Micaria silesiaca L. K. uznał sam Kulczyński, czyniąc odpowiednią notatkę w kartotece zbioru. Nasze badania potwierdziły jego opinię.
Pająk ten zamieszkuje górskie lasy w pasmie wysokości od 500 do 1300 m n.p.m.; żyje pod kamieniami i w rumowiskach, w miejscach niezbyt gęsto zarośniętych.
Dane Kulczyńskiego (1881, 1882a, 1882b, Chyzer i Kulczyński 1897) o występowaniu w Tatrach odnoszą się do słowackiej ich części (Góra Kriván), dane BÖSenberga (1902) o występowaniu na Śląsku dotyczą Łużyc, skąd omawiany gatunek został opisany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882a, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937), Czechówka ad Myślenice (W. Kulczyński*); Kotlina Nowotarska: Gubałówka (W. Kulczyński*), Zakopane-Skibówki (W. Kulczyński*); Bieszczady: Połonina Caryńska (W. Staręga*)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Góra Godula (Beskid Śląski) – locus typicus! (restr. nov.) dla Micaria hospes KULCZYŃSKI, 1882