Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clubiona (Clubiona) phragmitis C.L. Koch, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od zachodniej Europy po Sachalin. Żyje w bagnistych, podmokłych biotopach, wśród trzciny i traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Menge 1850, Menge 1873, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937); Pojezierze Pomorskie (Hesse 1939); Pojezierze Mazurskie (Demel 1924, Mikulska 1955, Mikulska 1969, Mikulska, Dembińska, Piątkowska 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Nizina Mazowiecka (Taczanowski 1866, Petrusewicz 1937, Dąbrowska-Prot, Łuczak 1968); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Fickert 1875a, Fickert 1876, Lebert 1875, Reimoser 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Wyżyna Lubelska (W. Kulczyński*); Nizina Sandomierska (W. Kulczyński*); Sudety Zachodnie (Dahl 1935); Beskid Wschodni (W. Kulczyński*); Tatry (Nowicki 1867, Nowicki 1870, Koch 1870, Wajgiel 1874, Petrusewicz 1937); «Galicja» (Kulczyński 1882b)