Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Euryclubiona reclusa (O. Pickard-Cambridge, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom KFP 33, no. 16]
Gatunek europejsko-zachodniosyberyjski. Żyje w wilgotnych biotopach: na podmokłych łąkach i bagnistych brzegach wód, wśród trawy, trzcin i krzewów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk Westerplatte (Menge 1873, Bösenberg 1902, Petrusewicz 1937, Reimoser 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krotoszyn (Miedziński 1934, Petrusewicz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński 1876, Petrusewicz 1937); Roztocze: Lubaczów (Wajgiel 1868, Wajgiel 1874); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Baran 1933, Petrusewicz 1937); Sudety Zachodnie: Góry Stołowe (Pilawski 1966), Karkonosze (Fickert 1875b, Bösenberg 1902, Dahl 1902, Schenkel 1929, Pilawski 1962); Beskid Zachodni: Beskid Śląski (Mikulska 1950); Beskid Wschodni: Przemyśl (W. Kulczyński*); Bieszczady (W. Staręga*); Tatry (Kulczyński 1881, Kulczyński 1882b, Petrusewicz 1937); «Śląsk» (Reimoser 1937)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Westerplatte – locus typicus! dla Clubiona tridens MENGE, 1873